Tag Archives: Thuật toán Penguin

Google Penguin: Dấu hiệu vi phạm và 5 cách khắc phục

thuật toán chím cánh cụt

Thuật toán Google Penguin là một biện pháp chống spam được Google đưa vào sử dụng với mục đích đảm bảo sự công bằng trong xếp hạng trang web và nâng cao chất lượng thông tin mà người dùng được tiếp cận. Đây là một trong những thuật toán quan trọng mà SEOer cần quan […]

Call Now Button