Tag Archives: Google Medic

Thuật toán Google Medic và 5 cách tối ưu website hiệu quả

Thuật toán Google Medic

Thuật toán Google Medic là một trong những “công cụ” kiểm soát chất lượng trang web của Google. Tuy nhiên, điều khiến Google Medic khác biệt so với những thuật toán trước đó là mục tiêu hướng đến là các lĩnh vực như y tế và chăm sóc sức khỏe – lĩnh vực có khả […]

Call Now Button